ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รว

ชาย

หญิง

อนุบาล 1/1

14

15

29

อนุบาล 1/2

14

15

29

อนุบาล 2/1

12

13

25

อนุบาล 2/2

10

12

22

อนุบาล 3/1

12

12

24

อนุบาล 3/2

14

11

25

รวมอนุบาล

89

90

179

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

11

11

22

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

14

9

23

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

15

15

30

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

13

14

27

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

10

14

24

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

14

9

23

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

9

15

24

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

11

12

23

ประถมศึกษาปีที่ 5

16

20

36

ประถมศึกษาปีที่ 6

17

10

27

รวมประถม

130

129

259

รวมจำนวนทั้งสิ้น

219

219

438