กิจกรรม

ร่วมเดินรณรงค์ งดการเผาทุกชนิด 60 วัน โดยเด็ดขาดคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ “งดการเผาทุกชนิด 60 วัน โดยเด็ดขาด” ณ ที่ว่าอำเภอแม่ลาว