กิจกรรม

ได้ถ้วยกลับโรงเรียน 3 ใบ ไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้ว “กีฬาอนุบาลเชียงรายเกมส์” ขอบคุณครูผู้ฝึกสอน และขอบใจนักกีฬาที่น่ารักทุกคน..ได้ถ้วยกลับโรงเรียน 3 ใบ ไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้ว “กีฬาอนุบาลเชียงรายเกมส์” 
ขอบคุณครูผู้ฝึกสอน และขอบใจนักกีฬาที่น่ารักทุกคน..