กิจกรรม

25 ก.ค. 61 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง.... ((อนุบาล และ ประถมต้น ร่วมถวายเทียน อาคารอนุบาล ส่วนประถมปลาย ถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง))25 ก.ค. 61 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง.... ((อนุบาล และ ประถมต้น ร่วมถวายเทียน อาคารอนุบาล ส่วนประถมปลาย ถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง))