กิจกรรม

นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ง เข็มที่ 2 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำแม่ลาว23 ก.พ. 61 นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ง เข็มที่ 2 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำแม่ลาว