กิจกรรม

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และนายอำเภอแม่ลาว ร่วมเยี่ยมชมห้องสมุดธรรมะโรงเรียนเทศบาล ๑เสาร์ 17 กพ. 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และนายอำเภอแม่ลาว รอง ผอ.กอรมน. ร่วมเยี่ยมชมห้องสมุดธรรมะโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 
ในการเป็นสถานที่จัดการอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 5 อำเภอ แม่ลาว พาน แม่สรวย เวียงป่าเป้า ป่าแดด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)