ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)


โรงเรียนเทศบาล๑ (ป่าก่อดำ) ขอแสดงความยินดีกับ


ด.ญ.ธัญพร วงค์ษา  
ด.ญ.บุปผา บุญมี


ในผลสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ สายคณิต - วิทย์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงษ์ราฏสงเคราะห์ จ.เชียงราย